×
დამცავი საშუალებები
სარეკლამო პროდუქტები
პლასტმასის კალმები
მაისურები

ორგმინის გამყოფი ბარიერი

170
დეტალური აღწერა:

მასალა - ორგმინა

ზომა - 100 x 60 სმ.

გაზიარება:

ფასი
170