×
დამცავი საშუალებები
სარეკლამო პროდუქტები
პლასტმასის კალმები
მაისურები

ჩვენ შესახებ

კომპანია "სანო პრინტი" ახორციელებს როგორც სარეკლამო ისე პოლიგრაფიულ მომსახურებას.

ამ ეტაპზე, შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, კომპანიამ მიიღო გადაწყვეტილება აწარმოოს ვირუსისგან დამცავი სხვადასხვა საშუალებები.

ეტაპობრივად, ჩვენი საიტის (sano.ge)-ს მეშვეობით შემოგთავაზებთ სხვადასხვა დაცვის საშუალებებს.